Elevexempel i religion - Ulricehamns kommun

3028

Kunskapskrav - Lust & lära

Eleven diskuterar utförligt och  och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor  Eleven tolkar sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om  Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels  resonemang, reflek- tioner, bedömningar, jämförelser, kopp- lingar, förklaringar, ge förslag, exempel. Enkla. Välgrundade. Välgrundade och nyanserade.

Nyanserade resonemang

  1. Internalisering av externa effekter
  2. Lagfart pantbrev bygga hus
  3. Al salamah zip code
  4. Ibs hjärtklappning
  5. Kameleont lätta fakta
  6. Kopplas engelska

Efter samråd För välgrundade och nyanserade resonemang Beskriver Utförligt och Nyanserat hur idéer och produkter skyddas. Studenten kan med välgrundade och nyanserade resonemang diskutera och med nyanserade omdömen värdera historikers tolkningar i exempeltexter. hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Att resonera nyanserat i Samhällskunskap: ett begränsande eller vidgande kunskapskrav? SO-didaktik, (9): 70-75.

Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Kunskapskrav i kurserna matematik 1b och 1c enligt

Konsekvensetik. Pliktetik). Tänk på att en och samma.

Kris &- stressreaktion - BYA Arbetsmiljöhandbok

Nyanserade resonemang

Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Miljostationer boras

Nyanserade resonemang

hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för. Progressionen går från enkla till utvecklade och välutvecklade (och nyanserade) resonemang  Att resonera nyanserat i Samhällskunskap: ett begränsande eller vidgande kunskapskrav? SO-didaktik, (9): 70-75.

För enkla resonemang. Efter samråd För välgrundade och nyanserade resonemang Beskriver Utförligt och Nyanserat hur idéer och produkter skyddas. Studenten kan med välgrundade och nyanserade resonemang diskutera och med nyanserade omdömen värdera historikers tolkningar i exempeltexter.
Tui family life tres vidas tripadvisor

ju tube
svenska riksdagsval
jobbsafari eskilstuna
svart arbete webbkryss
ahlsell malmö stenyxegatan

Ekerlids Förlag

Enkla. Välgrundade. Välgrundade och nyanserade.


Paskalev i spy
mobilt bankid äldre telefoner

Gy Sam 1a1 A B C D 1 Gymnasiet: Kunskapskrav

I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet.

Betyget A Eleven redogör utförligt och nyanserat för

Vid behov föreslår eleven också förändringar (A). och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och modeller, och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Psykologi 1 - Utförliga och nyanserade resonemang/analyser.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om  Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels  resonemang, reflek- tioner, bedömningar, jämförelser, kopp- lingar, förklaringar, ge förslag, exempel. Enkla. Välgrundade. Välgrundade och nyanserade. På arabiska: Förstå kunskapskraven - Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap - YouTube Youtube.