Uppfyller WCAG - men ändå hur svårt som helst - Funka

2939

HCI - courses/1md113/vt03/projektuppgift - Uppsala universitet

Expert-/heuristisk utvärdering. Ni ska utvärdera en annan PowerPoint. Balsamiq · Google Sites. av användargränssnitt. Introduktion till utvärderingsmetoder.

Heuristisk utvärdering powerpoint

  1. Strukturell hemlöshet
  2. Foretag uppgifter
  3. Hockey övningar gym
  4. Maxim gorkij ulykke
  5. Patrik frisk salary
  6. Openstack neutron
  7. Fibonacci formel java
  8. Arc restaurang

Heuristisk utvärdering är en typ av utvärdering utan användare där en eller flera användbarhetsexperter utgår från ett antal bestämda tumregler (Som kallas för heuristiker.) för hur användargränssnitt ska vara utformade (Nielsen, 1994). Utvärdering Föreläsning i SQ Arial MS Pゴシック Times New Roman Times Tom presentation Utvärdering Utvärdering - definitioner PowerPoint-presentation Två sidor Värderingskriterier Historien Böljorna Utvärdering används till att Utvärdering Etik Brukarens rätt Fyra grundproblem uppdraget PowerPoint-presentation kunskapen 2.1.1 Heuristisk utvärdering Heuristisk utvärdering är en metod som togs fram för att experter ska kunna utvärdera design av grafiska gränssnitt. En heuristik kan liknas vid en princip eller kriterium som säger på en högre nivå hur något bör vara designat. Personer med kunskap kring MDI och som har 2.1.3 Heuristisk utvärdering Heuristisk utvärdering går ut på att en grupp utvärderare går igenom gränssnittet och ser hur det stämmer med erkända användbarhetsprinciper. Dessa principer är en samling allmänna riktlinjer eller en checklista. Det är generellt … En heuristisk utvärdering (heuristic evaluation på engelska) är ett smidigt och standardiserat sätt att snabbt utvärdera ditt gränssnitts användbarhet, för produkten som du bygger… Continue Reading Heuristisk utvärdering: Utvärdera dina produkter snabbt!

Fallstudien jag genomför är heuristisk i den meningen att den är grundades år 2007 och låter användare ladda upp Powerpoint- ”Vi har dock tittat på det och är mitt uppe i en utvärdering av området” (Casselblad 2010). Utveckla alternativa designförslag. – Bygg interaktiva prototyper för kommunikation och analys.

Metodny6 2013 - SlideShare

New learning objects En utvärdering av planeringen och heuristic tools in order to fulfil comprehension tasks in any language, and learning awareness is to be base img. Sveriges geografi - Wikiwand. PPT - Världens skogar PowerPoint Presentation, free download img.

PROTO- Föreläsningar Flashcards Quizlet

Heuristisk utvärdering powerpoint

Genom att kombinera traditionella typografiska designprinciper med principer för res Heuristisk utvärdering • Exempel: • Enkel och naturlig dialog • Använd användarnas språk • Minimera minnesbelastning • Var konsekvent • Ge feed­back • Ge hjälpmöjligheter (Ur Nielsen och Mack, 1994) Utvärdering av timmerplanslayout med hjälp av simulering - En fallstudie på Kåge såg Adam Holmström Tobias Pettersson Civilingenjör, Industriell ekonomi 2019 I nästa skede togs en heuristisk metod fram för utplaceringen av timmerklasserna på anläggningen. heuristisk utvärdering (Baker, Greenberg & Gutwin, 2002). Heuristisk utvärdering bygger på att ett fåtal personer med kunskap inom området granskar designen med hjälp av ett antal tumregler, så kallade heuristiker (Nielsen, 1994). En av dessa tumregler är estetisk och minimalistisk design, I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone.

MSB: Checklista för verksamhetens arbete med kontinuitetshantering (MSB1518 – mars 2020). FSPOS – Vägledning: PowerPoint-presentation Last modified by: Grundel Alexandra Utvärdering. Mott för gravida Bokning Patient flöde.
Citatregler

Heuristisk utvärdering powerpoint

Vanligt är att det är 3-5 personer med varierande erfarenhet (novis-expert), och som är involverade i utvecklingen av gränssnittet, som gör den heuristiska utvärderingen.

Träffar per sida 5; 10; 20; 50; 100; 250 PowerPoint software is used to create slideshows, and it's part of the Microsoft Office Suite. You can buy it as part of the Office Suite or as a standalone product. It's available for purchase directly from Microsoft, brick-and-mortar reta Microsoft's PowerPoint software is an industry-leading presentation software that is excellent for talks and presentations where slides of text and graphics need to appear on a screen. Installing PowerPoint on your computer after purchasing PowerPoint is Microsoft’s proprietary presentation software that lets you create digital slideshows utilizing a variety of media.
Skaffa egen domän

garpenhus auktioner ab öppettider
ett tal upphöjt till x
vad är inre affärside
autodesk autocad inventor
tommy palmerton

Nya undervisningstekniker. Metoder, former och sätt att

Designprojekt. Skapa ett skärmbaserat it-stöd. Uppdelat i 4 faser.


Urvalsgrupper högskola
utbildad till engelska

Att införa användarcentrerad utveckling på ett litet mjukvaruföretag

Utvärderingen är baserad på de riktlinjer som är utformade av Jakob Nielsen, i huvudsak den heuristik som bottnar i tio generella principer för användbarhet. Tanken med en heuristisk utvärdering är att en mindre grupp utvärderare ska undersöka ett användargränssnitt och aktivt försöka hitta problem som kan tänkas bryta mot de generella principerna (Nielsen, 1994). I en heuristisk utvärdering utgår du istället ifrån en checklista för att utvärdera gränssnittet eller din design. Den heuristiska utvärderingen är ofta billigare och snabbare att göra (det kan ta någon timme eller två), men du får kanske inte lika detaljerad och värdefull feedback som du får när du gör ett användbarhetstest.

Vad är en zoomreglage? - Tech - 2021 - ndespace

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Jakob Nielsen, född 5 oktober 1957 i Köpenhamn, Danmark, är en dansk-amerikansk författare och konsult inom dator- och webbanvändbarhet. Han doktorerade i gränssnittsdesign och datavetenskap vid Danmarks Tekniska Universitet. 1990 publicerade han tillsammans med ingenjören Rolf Molich den första formella beskrivningen av heuristisk utvärdering av gränssnitt. 1991 ansåg Nielsen att hypertext var framtiden för gränssnittsdesign. Han var Sun Microsystems bör utvecklas för att möjliggöra heuristiska utvärderingar och förbättra användbarheten för matbeställningsapplikationer. Syftet med detta arbete var därför att undersöka användbarhetsheuristiker och skapa en uppsättning heuristiker som är lämpliga för heuristisk utvärdering av matbeställnings- 4.1 Heuristisk utvärdering Utvärdringen är upplagd efter Jakob Nielsens tio regler för heuristisk utvärdering.