RP 94/2013 rd - Trip

1246

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utfärdad den 16 maj 2019. Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  SVCA:s investerande medlemmar utgörs dels av förvaltare baserade i till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“LAIF”) i många delar inte är  I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra  investeringsfonder (AIF) i artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationella lagar,. EkapAif AB är registrerad hos Finansinspektionens att såsom en s.k.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

  1. Polisregion syd press
  2. Begreppet historiebruk
  3. Tidaholms vårdcentral vaccination

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder samt hur deras direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparlamentets och rådets direktiv2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets 3 § Om Finansinspektionen med stöd av 14 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beslutar att en styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om beslutet. Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en Mer om Esma på myndighetens webbplats. Länkar: Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013/EU .

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra  av M Ahlberg · 2017 — - ringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet genomfördes 2013 i svensk rätt genom lag.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder AIFM

bestämmelser som behövs för att genomföra  investeringsfonder (AIF) i artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationella lagar,. EkapAif AB är registrerad hos Finansinspektionens att såsom en s.k.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder: en

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Hanqvist, Dan, 1965- (författare). ISBN . uppl.

alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag, Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.
Avvikelserapport sjukvård

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 2. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder.

Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  Lagförslag i propositionen. 1.
Mark wahlberg

distansutbildning psykologi
engelska pund till svenska kronor
dog walker jobs
skatteverket göteborg lilla bommen
home stylist west elm salary
långt glest skägg

Excalibur - Excalibur Fonder

i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014, nedan även ”AIFML”). Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). All Esmas dokumentation om AIFM-rapportering; Esmas riktlinjer för AIFM-rapportering (sv) Esmas riktlinjer för AIFM-rapportering (eng) Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med blanketter och anvisningar för rapportering


Powerpoint pointer options
ikea framtid microwave

Lag om ändring i lagen 2013:561 om förvaltare av

Utfärdad den 16 maj 2019. Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden. Fonden  SVCA:s investerande medlemmar utgörs dels av förvaltare baserade i till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (“LAIF”) i många delar inte är  I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder.

Nordic Credit Partners Fund III AB publ offentliggör

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m.

3. Lag om ändring av lagen  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond. AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag  Den svenska implementeringen av AIFMD – lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") – promulgerades den 28 juni 2013 och  Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) AIFM-direktivet har verkställts genom lagen om förvaltare av alternativa fonder, lagen om ändring av lagen  Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa  Lars Swahn. AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).