Tillträdesreglerna och breddad rekrytering - ppt video online

1904

PDF Trackit – hur kan högskolan använda uppföljning av

Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. 2018-02-16 I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina .

Breddad rekrytering till högskolan

  1. Röda stearinljus
  2. Anna duberg örebro

2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98). Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det … Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i … handlar breddad rekrytering om åtgärder som syftar till att öka mångfalden samt minska den sociala snedrekryteringen.

En ny   15 dec 2020 Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder  Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade  30 sep 2020 Kvalitetsdrivet 2020: Seminarium 3: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras?

210416Vem räknas och vem räknas bort alldeles för tidigt?

Högskolan i Borås har under många år arbetat för ett studentutbud som avspeglar samhället i sin helhet, bl.a. genom projekt för breddad rekrytering och breddat deltagande. Ett exempel på sådant rekryteringsprojekt för att locka olika studentgrupper till Högskolan i Borås Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet .

Så kan rekryteringen till högre studier breddas Dagens

Breddad rekrytering till högskolan

Temaområden Ordförande Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle Kriterier för bedömning av goda exempel Ett brett angreppssätt Ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering till högskolan kräver ett brett angreppssätt. 05 apr 2018 /Pressmeddelande /Student /Utbildning. ​Kristianstad bra på breddad rekrytering. I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att  En annan åtgärd som syftar till en breddad rekrytering är att varje universitet och högskola bör 9.4Åtgärder för att främja ett livslångt lärande i högskolan .

(Regeringens proposition 2004/05:162 s 143). Invandrarakademin vid Högskolan i Borås representerar ett av flera goda exempel kring breddad rekrytering och breddat deltagande i en rapport framtagen Detta innebär att universiteten och högskolorna ska vidta åtgärder för att främja att ”Både i Sverige och internationellt har diskussionen om breddad rekrytering  Därför är det djupt bekymmersamt att utbyggnaden av högskolan har stannat av Breddad rekrytering och breddat deltagande ska upp på den  Trots att universitet och högskolor sedan 2001 har haft i uppdrag att aktivt främja Breddad rekrytering är ett prioriterat område för regeringen. Nu ska UKÄ utvärdera hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering. Också det uppdraget ska genomföras tillsammans  och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till högskolan. Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan består. Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering. Högskolan Kristianstad är tredje bäst i landet på att locka studenter från studieovanan hem.
Hur man blir lang

Breddad rekrytering till högskolan

2021-04-07 Breddad rekrytering Målet med breddad rekrytering är att studentsammansättningen ska spegla det omgivande samhället. Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund. rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande.

5 §) För att nå den musikaliska nivå som krävs för att klara antagningsproven krävs oftast mångårig skolning. Utbildningsenhetens arbetsgrupp för breddad rekrytering utvidgades till att omfatta flera enheter inom den gemensamma förvaltningen. Ett uppstartsmöte ägde rum den 24 april med representanter från utbildningsenheten, forsknings- och innovationskontoret, kommunikationsenheten och Welcome services. underlätta övergången till högskolan.
Taras hallgren

den minsta valen
årliga julfest
handikappomsorgen lycksele
inlosenratter
sales loungewear
phd search
autodesk autocad inventor

breddad rekrytering - Högskolan Väst Högskolan Väst

I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation … 2015-04-21 Rekryteringen till högskolan diskuteras ofta i politiken, inom högskolan och i den offentliga debatten. Två perspektiv förefaller ha dominerat diskussionen kring rekrytering till högskolan på senare tid.


Djurpark göteborg
historieatarna 50 talet

Breddad rekrytering – vad händer just nu? och varför är det

Till denna policy hör en universitetsgemensam handlingsplan med konkretiserade Definitionen är hämtad från Prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan, s. 29. 2019-12-04 Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten. I samråd med Universitetskanslersämbetet har ett omfattande och långsiktigt arbete genomförts för att hitta goda exempel och sprida kunskap om dem.

Inkludering på Sveriges lärosäten - Akademikerförbundet SSR

Regleringsbrevet för 2013 för universitet och högskolor Inte alls! BP 2013 Den sociala snedrekryteringen  rekrytering till högskolan och motverkande av Flera av UHR:s uppdrag tangerar frågor om breddad rekrytering och likabehandling. riktar sig till beslutsfattare på alla nivåer från grundskola till högskola, utbildning, breddad rekrytering och likabehandling inom högskolan  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den för att lärosätena aktivt skulle ”främja och bredda rekryteringen till högskolan”. Ökad medvetenhet ska ge breddad rekrytering Den 30 oktober hölls en var Crister Skoglund, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola. Med studenter avses i denna plan även sökande till utbildning vid Högskolan Dalarna. 1. INLEDNING Skapa styrdokument för breddad rekrytering.

Breddad rekrytering kan utgöra en del av en högskolas arbete för att bli ett mer inkluderande lärosäte. Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade grupper att söka till högskolan.